Tasarımı Kaydet  Kapat

ÖĞREN, FAYDALAN, TAKİP ET

Makalelerimiz

Hac İzlenimleri

Hac İzlenimleri

 İstanbul'dan başlayan yolculuğumuz 3,5 saat sonra Cidde'de son buldu. 7 saat süren işlemlerden sonra Mekke'deki otelimize sabah 9.30 gibi ulaşabildik. İlk günkü umre tavafı, say'ı ve tıraşından sonra ihramdan çıkıldı. Terviye günü sünnete uygun olarak Mina'da kalındı. Ertesi günü Arafat'a Mina'dan gidildi. Arafat haccın en önemli rüknü. Mahşerin ön görünümü. 4-5 milyon insan kıyameti şimdiden tasavvur ediyor. İnşallah bütün müminler affolunmuşlardır. Gece 24.00'e kadar Arafat'ta idik. Sonra otobüslerle Müzdelife'ye gidildi. Cem-i tehir ve vakfeden sonra yayan olarak Mina'ya, oradan da sabah saat 06.00'da otelimize geldik. Otelin Cemerata yakın olması çok iyi oldu.Hac günlerinden sonra ziyaretlerle, nafile umrelerle ve vakit namazlarını Kabe'de kılarak vakitler değerlendiriliyor. Son 8-9 gün de Medine'de geçiriliyor.

Bildiğimiz gibi Arabistan Türkiye'ye göre daha sıcak. Mekke'de hava 35-37 derece, Medine'de ise 25 derece civarında idi. Böyle olunca hemen hemen herkes klimaların da etkisiyle öksürük, ateşlenme, kas tutulması gibi hastalıklara yakalanıyor. Ben de aynı şekilde bu hastalıklardan nasibimi aldım. İnsan ilkin bu sıcak da niye var ki dese de özellikle Mekke'nin bu sıcaklıkta olması bizim menfaatimize. Soğuk bir iklime sahip olsaydı nasıl hac ve umre vazifeleri yapılabilirdi? İhramlı bir halde iken insan nasıl dayanabilirdi soğuğa? İklim kurak olunca yağmur çok az yağıyor ve su kaynakları da az oluyor. Mekke'de otellere tankerlerle su taşınıyor. Medine'de ise imkânlar daha geniş.

Hacta dünyanın her tarafından farklı dil, renk, kültür, mezhep ve sosyal tabakaya mensup inananlar bir araya geliyorlar. Bu sene 4 milyon civarında müslüman olduğunu öğrendik. Bazı küçük tartışma, kavga, hırsızlık gibi olayların dışında büyük bir vakıa yaşanmıyor. Bu kadar insan bir batı veya gayrimüslim ülkede toplansa büyük kavga, çatışma, ölüm ve benzeri felaketlerin yaşanacağı aşikâr. Büyük ölçüde herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor, kardeşane duygularla hareket ediyor.

Hac ziyaretimiz boyunca tesbit edebildiğimiz bazı aksaklıklara şöyle tedbirler alınabilir:

Her ibadet gibi hac da kendi ölçü ve kurallarıyla yapılmalı. Bunun için de ön eğitim şart. Hac öncesi seminerler yapılsa da daha verimli olması için başka tedbirler alınmalıdır. Evlilik ve hac ibadeti ciddi, nazari ve ameli eğitimi almış kimselere müsade edilmeli.

Hac süresi 1 ayı aşmamalıdır. Daha fazlası bazı sıkıntılara yol açmakta ve hactan kazanılan güzellikler azalmaya başlamakta.Arabistan'ın girişlerdeki uzun kontrol işlemleri yaşlı, aç, yorgun, uykusuz hacı adaylarını çok zorluyor. Arabistan yetkilileri bu işlemleri kolaylaştırma adına gayret sarfetmeliler.İslam âlemi haccı bir fırsat bilip maddi ve manevi imkanlarını aralarında paylaşarak dünya sahnesinde çok daha güzel yerlerde olmanın çarelerini bulmalılar. Birçok yiyecek, içecek ve ihtiyaç maddesinin müslüman olmayanlardan alınıp tüketilmesi birçok mahzuru beraberinde getirmekte. Müslümanlar kendi ölçüleriyle helal, temiz ve ucuz olarak üretim yaparak başkalarına muhtaç olmadan yaşayamazlar mı?

Etiketler: Hac hac hali hac ibadeti hac nasıl yapılır haccın farzları hac yetkili acenta hac hissiyatı arafat mina müzdelife şeytan taşlama